https://www.youtube.com/watch?v=njQkciZi4po
https://www.youtube.com/watch?v=njQkciZi4po
תקנון

שלום רב,

1.  מוסכם שבכל מקום בתקנון זה עם לשון זכר הכוונה גם לנקבה.

2.  מומלץ לקרוא תקנון זה בעיון רב. כל שימוש באתר Can-Now, להלן "האתר" ו/או באפליקציה "מי זמין - כל העסקים", להלן
"האפליקציה", מהווה הסכמה מלאה למפורט בתקנון זה.

3.  תקנון זה בא לידע בתנאי השימוש באתר וגם לידע בזכויות והחובות של שני הצדדים, המשתמשים באתר ובעלי האתר.
 
4.  האפליקציה מציגה את המידע הקיים באתר ולפיכך, במידה ולא צוין אחרת, כל תנאי השימוש שחלים על האתר חלים גם על 
האפליקציה.
 
5.  האתר הוא אינדקס עסקים וירטואלי ותכליתו הצגת מידע בסיסי על בתי עסק בישראל. דגש מיוחד ניתן לזמני השרות של
בתי העסק והתצוגה היא על בסיס הזמינות, הזמינים ראשונים! דגש נוסף ניתן לכל שירותי החירום.

6.  כל בעל עסק יכול להוסיף את העסק שלו לאתר, הוספה של עסק היא בדרך של הוספת כרטיס עסק. כרטיס העסק הראשון 
יוצר חשבון (שם משתמש וסיסמא) ולתוך חשבון זה ניתן להוסיף עוד כרטיסים. 
  
7.  קיימים 4 סוגים של כרטיסי עסק והם: "חינם", "ארד", "כסף", "זהב". הסוגים נבדלים באפשרויות שניתנות לבעל העסק. 
פירוט ניתן לראות בדף "חבילות ומבצעים".

8.  כרטיס עסק מסוג "חינם" הוא ללא תשלום, ללא חיוב כספי כלשהו והופעתו באתר גם לא מוגבלת בזמן.

9.  אין הגבלה על מספר הכרטיסים שבעל עסק יכול להוסיף לחשבונו וזאת בתנאי שאין כפילות בשם העסק ו/או בכתובתו. כמו כן,
חייב להיות קשר ענייני בין מהות הכרטיס למהות הקטגוריה שבה אותו כרטיס נמצא.

10. במידה ושני בתי עסק טוענים לאותו שם בדיוק, הבסיס הקובע יהיה השם שרשום במע"מ ו/או פס"ד של בית משפט. בכל
מקרה, המערכת לא תהווה צד בסכסוך שכזה ולא תישא באחריות כלשהי.

11. המערכת לא תאשר ו/או תמחק כל כרטיס שבו שם העסק הוא שם של קטגוריה קיימת או שאפשרית באינדקס. כמו כן, 
המערכת תקפיא או תמחק כל כרטיס עם שם עסק סתמי כגון: "עסקים", "קונים", "מסחר" וכד'. 

12. מערכת האתר (להלן "המערכת") רשאית להקפיא ואף למחוק כרטיס עסק ו/או חשבון באתר שמפר את המפורט בתקנון זה 
ו/או מפר את חוקי מדינת ישראל. כל הקפאה ו/או מחיקה של כרטיס עסק ו/או חשבון באתר תעשה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי 
של המערכת וללא הודעה מוקדמת.

13. בכל מקרה שבו תתגלה הזנה של פרטים שגויים כגון: שם ישוב, מספר טלפון, זמני שרות וכד' המערכת תעביר את הכרטיס 
למצב "לא פעיל" (הכרטיס נגיש רק לבעל העסק). במידה והשגויים לא יתוקנו תוך פרק זמן קצר ו/או המקרה יחזור על עצמו, 
הכרטיס ימחק.

14. מערכת האתר, בהתאם לצרכי האתר, רשאית בכל עת לעדכן את תקנון האתר וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

15. מערכת האתר מתחייבת שלא להעביר לצד ג' כל מידע שבעל העסק הזין לכרטיס העסק שלו.

16. המערכת תעשה כל שביכולתה לשמור על תקינות ועידכון האתר, להיות קשובה לצרכי הנהנים משרותי האתר, לתקן ולשפר 
בהתאם לצורך ובהקדם האפשרי. יחד עם זאת, היא תהיה מוגנת מפני טעויות סופר ואי התאמות שמקורם בגורמים חיצונים.
 
17. הואיל ומטבע הדברים קיימת דינמיות רבה בסטטוסים של בתי עסק, המערכת לא תישא באחריות לשינויים בשדות הבאים:
סטטוס (פעיל / לא פעיל), זמינות (זמני שרות / שעות פעילות / שעות פתיחה), תחום עיסוק, מספרי טלפון, כתובת, לוגו, סלוגן,
אזור שרות, תאור העסק.

18. בקשות מכל סוג שהוא יש להפנות באמצעות הדואר האלקטרוני של האתר. המערכת מתחייבת לטפל ו/או להשיב לכל
בקשה בתוך 30 יום ממועד קבלתה.

19. כל הזכויות לתוכן האתר שמורות לבעליו החוקיים! כל שימוש בקניין של בעלי האתר, ללא היתר מפורש, ייחשב לשימוש 
מפר זכויות קניין ויחשוף את העושה זאת לתביעה משפטית.

20. בעל עסק ו/או גולש יהיה האחראי היחיד והבלעדי לכל מידע שהוא, או מי מטעמו, הזין לאתר. אחריות זו היא בדגש מיוחד 
על כל מידע שהוזן לכרטיס עסק ו/או ישלח כתגובה. שים לב, במהלך הוספה של כרטיס חדש וגם במהלך עריכה של כרטיס 
קיים, קיימת אפשרות של תצוגה מקדימה, תצוגה לפני שמירה. חובה לוודא שכל הפרטים שהוזנו לכרטיס העסק אכן נכונים, 
אכן תואמים את נתוני העסק.
 
21. האתר הוא תווך פרסומי בלבד. בתי העסק המופיעים באתר (למעט, האינדקס עצמו) אינם בבעלות האתר והאתר גם אינו  
המעסיק של אותם בתי עסק, על כל המשתמע מכך. האתר אינו אחראי לטיב המוצרים ו/או השירותים שניתנים ע"י בתי העסק
שמופיעים באתר. אי לכך, בכל מחלוקת שבין לקוח לבעל עסק, בעלי האתר והאפליקציה לא ייהוו צד ולא ישאו באחריות כלשהי.

22. בסיס הנתונים של האתר הוא בסיס הנתונים של האפליקציה. האפליקציה יכולה לתפקד בצורה תקינה רק אם בינה לבין 
האתר קיימת תקשורת סלולרית תקינה. לאתר ולאפליקציה אין שליטה על תקינות התקשורת הסלולרית שביניהם.
 
23. האפליקציה יכולה לסדר תוצאות של בתי עסק בהתאם למרחקם מהמשתמש רק במידה ובמהלך ההתקנה של האפליקציה 
המשתמש נתן אישור גישה למיקום הגיאוגרפי של הנייד, הנייד עם אפשור GPS ובפועל גם מצליח לקלוט מהאויר נתוני GPS.

24. האתר עובר תהליך של בנייה ואיסוף מידע. אי לכך, המערכת אינה מתחייבת להציג את כל בתי העסק הקיימים וגם אינה  
מתחייבת שזמינות בתי העסק כפי שהיא מוצגת באתר ובאפליקציה גם תהיה הזמינות בפועל.
 
25. המערכת עושה שימוש במפות של גוגל. אי לכך, עבור כתובת עסק ללא רחוב ומספר או רחוב ומספר שגויים או רחוב 
ומספר שאינם מופיעים בבסיס הנתונים של גוגל, יתכן ומיקום העסק על גבי מפה לא יוצג כלל או שיוצג במיקום שאינו תואם את 
המיקום של העסק בפועל. במקרים הנ"ל יתכן והסימון ע"ג המפה יופיע במרכז הישוב, לרבות כתובת מהמיקום של הסימון.
 
26. בית עסק יכול לקדם את עצמו בעזרת פרסום מאמר באתר (טקסט בלבד). מערכת האתר תפרסם מאמר רק אם אינו מופיע 
במקום אחר ברשת, למאמר יש קשר ישיר לפעילות של בית העסק והוא אינו מכיל תוכן פוגעני. יוער, מנועי חיפוש (למשל, "גוגל") 
מטעמים של קידום, אוסרים כפילות של מאמרים, כפילות גוררת ענישה לאתר המפרסם.

27. שעת סגירה "עד אחרון הלקוחות" אינה שעה מסויימת ולפיכך יתכן חוסר תאימות בין הזמינות באתר לזמינות של בית העסק 
בפועל.