https://www.youtube.com/watch?v=njQkciZi4po
https://www.youtube.com/watch?v=njQkciZi4po

פרנדס אינטרנשיונל

טלפונים:
טלפון 1:

03-5163271

כתובת:

הירקון 80, תל אביב

אזור שרות:

באזור העסק מרכז

זמני שרות:

18 באוגוסט עד 24 באוגוסט
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
כל היוםכל היוםכל היוםכל היוםכל היוםכל היוםכל היום

תאור:

משוב:

(0)
תגובותתגובות