https://www.youtube.com/watch?v=njQkciZi4po
https://www.youtube.com/watch?v=njQkciZi4po

נגרית שחל

טלפונים:
טלפון 1:

03-6872480

כתובת:

אריה דה מודינה 3, תל אביב

אזור שרות:

באזור העסק מרכז

זמני שרות:

13 באוקטובר עד 19 באוקטובר
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
כל היוםכל היוםכל היוםכל היוםכל היוםכל היוםכל היום

תאור:

משוב:

(0)
תגובותתגובות