https://www.youtube.com/watch?v=njQkciZi4po
https://www.youtube.com/watch?v=njQkciZi4po

ארלוזורוב סוויט

טלפונים:
טלפון 1:

03-5221064

כתובת:

ארלוזורוב 23, תל אביב

אזור שרות:

באזור העסק מרכז

זמני שרות:

18 באוגוסט עד 24 באוגוסט
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
כל היוםכל היוםכל היוםכל היוםכל היוםכל היוםכל היום

תאור:

משוב:

(0)
תגובותתגובות