https://www.youtube.com/watch?v=njQkciZi4po
https://www.youtube.com/watch?v=njQkciZi4po
אודותינו

"מי זמין - כל העסקים" הוא אינדקס עסקים עם ייחוד, אינדקס לעסקים שזמינים ברגע החיפוש.
תוצאות חיפוש מסודרות על-פי הזמינות של בתי העסק.


עושים סוף לכל השיחות שמסתכמות בשאלה עד מתי פתוח.
לקבל את המידע בלי להתקשר וגם בלי לנבור בתוך הקישורים של גוגל.
רק 2-3 קליקים והופ.. תצוגה של כל הזמינים עם כל הפרטים.
זה קל, זה זריז, זה עונה על הצורך שלך.

מי זמין או אינדקסים אחרים?

 
יש אינדקסים שמסדרים תוצאות לפי.. מי שמשלם להם יותר. זה הצורך שלהם, לא שלך.
יש אינדקסים שמסדרים תוצאות לפי.. מרחקם ממך. זה פתרון חלקי, חלק מהצורך שלך.
ויש את מי זמין כל העסקים, האינדקס שמסדר תוצאות לפי.. זמינות ומרחק. זה השילוב העדיף, זה הצורך 
שלך!

היתרונות של "מי זמין - כל העסקים"

הזמינות!   נותנים לך תוצאות בהתאם לזמן החיפוש ו.. הזמינים בראש הרשימה!
 
המהירות!   נותנים לך מידע בסיסי במינימום קליקים.  הכי פשוט!  הכי מהיר!

המיקוד!   חוסכים לך סינון תוצאות.  תצוגה ממוקדת!  משווה!  חכמה!